PODPISZ PETYCJĘ

Stop COVID-1984

Petycja do Rządów i Parlamentów wszystkich państw świata 

Pod pretekstem epidemii COVID-19 doszło do naruszeń niezbywalnych praw obywateli na skutek nieproporcjonalnego i nieuzasadnionego ograniczania fundamentalnej wolności na całym świecie, w tym dotyczących przymusowych procedur medycznych. Ponieważ z każdą z nich wiąże się ryzyko, od czasu procesów norymberskich, procedur medycznych nie można przeprowadzać bez zgody i przymuszać do ich przeprowadzenia. 

Jest ryzyko, musi być wybór! 

Nie chcemy “nowej normalności” i totalnej kontroli wprowadzanej na fali wywołanej przez media paniki! 

W związku z tym żądamy:

  1. Respektowania prawa do wolnej i świadomej zgody oraz odmowy zgody na leczenie i szczepienia, a także zakazu jakichkolwiek jawnych lub ukrytych form wymuszania procedur medycznych. 
  2. Zakazu finansowania Światowej Organizacji Zdrowia przez prywatne podmioty. Przejrzystości kryteriów ogłaszania pandemii przez WHO i jej działania oraz ujawnienia jaka była rola podmiotów ją finansujących i ich faktyczny wpływ na decyzje. 
  3. Wzywamy do dochodzenia w sprawie „Fundacji Billa i Melindy Gatesów”, powiązanych z nią firm i organizacji oraz jej wpływu na WHO, inne organizacje międzynarodowe oraz na rządy i podejmowane decyzje. 
  4. Wycofania obostrzeń prawa wprowadzonych na fali paniki koronawirusowej, w tym mających na celu totalną kontrolę i zmierzających do likwidacji transakcji gotówkowych.
  5. Wprowadzenia zaleceń, a nie obowiązków związanych z sytuacją epidemiologiczną – wzorem Szwecji.
  6. Respektowania wolności słowa i prawa do zgromadzeń publicznych.

PODPISZ PETYCJĘ!

We process your information in accordance with our Privacy Policy and Terms of Service.

„Konwencja o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej w dziedzinie zastosowania biologii i medycyny”

Artykuł 2  
( Prymat istoty ludzkiej ) 
Interes i dobro istoty ludzkiej przeważa nad wyłącznym interesem społeczeństwa lub nauki.

ZGODA
Artykuł 5 
( Postanowienia ogólne ) 
Nie można przeprowadzić interwencji medycznej bez swobodnej i świadomej zgody osoby jej poddanej. Przed dokonaniem interwencji osoba jej poddana otrzyma odpowiednie informacje o celu i naturze interwencji, jak również jej konsekwencjach i ryzyku. Osoba poddana interwencji może w każdej chwili swobodnie wycofać zgodę.

“Powszechna Deklaracja w sprawie Bioetyki i Praw Człowieka”

Artykuł 6 – Zgoda, pkt 1
Jakakolwiek  interwencja  profilaktyczna,  diagnostyczna  i  terapeutyczna  może  być podjęta wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej, dobrowolnej i świadomej zgody osoby, której ma dotyczyć,  udzielonej  w  oparciu  o  dostateczne  informacje.  W  odpowiednich  przypadkach zgoda powinna być wyraźna i może być wycofana przez zainteresowaną osobę w dowolnym czasie  oraz  z  dowolnej  przyczyny,  bez  stawiania  takiej  osoby  w  niekorzystnej  sytuacji  bądź powodowania jakichkolwiek niedogodności po jej stronie.

Lista organizacji, które udzieliły poparcia petycji 

International Revolution for Choice (międzynarodowa)

Justyna Socha, Piotr Jawornik, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach „STOP NOP” (Polska)

Jean-Pierre Eudier, Ligue Nationale pour la Liberte des Vaccinations (Francja) 

Associazione Corvelva (Włochy)

Paweł Skutecki, Stowarzyszenie Art. 32 (Polska) 

Partia Zjednoczeni (Polska) 

SIAMO (Włochy)

Chetti Quagliano, Stowarzyszenie Cliva (Włochy)

Erik Olsen, Vaccinationsforum.dk (Dania)

Osoby publiczne, które udzieliły poparcia petycji 

Wojciech Cejrowski (dziennikarz, podróżnik)

Ivan Komarenko (muzyk) 

Ponadto popieramy następujące petycje, apele i wnioski:

Petycje dotyczące szczepień
https://lifepetitions.com/petition/no-mandatory-vaccine-for-covid-19
https://www.anhinternational.org/news/the-10-point-vaccine-transparency-approach/
https://veritasliberabitvos.info/apel/ 

Petycje dot. WHO

https://niefinansujmywho.pl/
https://stopnop.com.pl/list-who/

 Petycja dot. Billa Gatesa
https://petitions.whitehouse.gov/petition/we-call-investigations-bill-melinda-gates-foundation-medical-malpractice-crimes-against-humanity

Powyższe postulaty uzasadniamy stanowiskami naukowców, danymi i opiniami

Fakty o COVID-19
https://swprs.org/szwajcarski-lekarz-o-covid-19/
Fakty o szczepionkach  na COVID-19 http://vaccineappeal.com/?p=23
https://www.corvelva.it/en/speciale-corvelva/corvelva-ebook/covid-19-il-vaccino-che-verra.html

Protestujemy przeciw planom globalnej kontroli
https://childrenshealthdefense.org/news/the-brave-new-world-of-bill-gates-and-big-telecom